loader image

با ما تماس بگیرید          09131315163

طراحی

طراحی دستگاه های مورد نیاز، متناسب اهداف،فضا و ابعاد خط تولید از انواع جرثقیل ها که وظیفه ی جا به جایی کپ سنگ را بر عهده دارند تا انواع اره های قله بر سنگ.